اخبار و رویدادها > پوشه ی رویدادها > شماره‌ 627 مجله‌ جوان منتشر شد