اخبار و رویدادها > پوشه ی رویدادها > شماره‌ 628 مجله‌ جوان منتشر شد