اخبار و رویدادها > پوشه ی رویدادها > شماره‌ 629 مجله‌ جوان منتشر شد