اخبار و رویدادها > پوشه ی رویدادها > شماره‌ 630 مجله‌ جوان منتشر شد